Du er her: Forsiden Prosjekter Scenerommet Jåttåv

Scenerommet Jåttåvågen


Scenerommet definerer hovedadkomsten og den sentrale aksen i ny bydel Jåttåvågen mellom Stavanger og Sandnes. Arealet grenser til nye Viking Stadion. Prosjektet inkluderer omfattende uteanlegg med veier, torg, plasser og parkering.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord, Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Hinna Park AS
Byggeår/Ferdigstilt: 1. fase ferdigstilt oktober 2005
Areal/Størrelse: Ca 15 000m²
Kostnad inkl mva: Ca 15 mill kr
Entreprenør: Kruse-Smith AS

Jåttåvågen var tidligere base for bygging av boreplattformer og det ble drevet omfattende betongvirksomhet i området. Plasstøpt betong er følgelig det naturlige hovedmateriale på plassgulv og i møblering.

Plassen belyses av 10 store master i rustfritt stål fra Escofet (FUL), samt fiber lagt under matte glassfelter, innstøpt i plassgulvet. Prydgress er plantet i større felter og formidler kontakten mot sivvegetasjon ved fjorden. Gullfuru og kirsebær er benyttet som gatetrær.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape