Du er her: Forsiden Prosjekter Sandvika elvepromenade

Sandvika elvepromenade


Prosjektet er en del av Sandvikas nye elvepromenade. Transformasjonen skaper et attraktivt og frodig område med urbane kvaliteter som tilrettelegger for ferdsel og opphold for gjester og beboere. Prosjektet kan deles i tre langsgående soner: trebrygge, gang- og sykkelvei og oppholdssoner med vegetasjon og forskjellig belegg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg
Beliggenhet: Sandvika
Oppdragsgiver/Byggherre: Bærum kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2007-2009
Areal/Størrelse: 6 mål, 350 m kailengde
Kostnad inkl mva: ca. 17,5 mill kr.
Prosjektansvarlig: Grindaker AS v/Geir Pettersen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS v/Ingvill Sveen MA (hons) MNLA
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Trebrygga langs Sandvikselva er etablert på spunt og mudringsmasser. En trappekonstruksjon med rampe sikrer nærhet og tilgang til vannet. Det er lagt vekt på tilgjengelighet for alle, høy materialkvalitet og en variert plantebruk. Lyse granittskiver definerer de forskjellige arealene. De åpne plassene vil med sin beliggenhet, størrelse og utforming være velegnet til et bredt spekter av aktiviteter. Store skulpturelle trebenker fungerer som kjørehindre og gir gode sitte- og oppholdsmuligheter.

Foto:Grindaker AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape