Du er her: Forsiden Prosjekter Sandnes indre havn, Lille Havnepark

Sandnes indre havn, Lille Havnepark


Havneområdet sentralt i Sandnes er under transformasjon til en moderne og miljøvennlig bydel. Oppdragsgiver og byggherre, Sandnes Indre Havn, hadde ønske om at Lille Havnepark skal bli et ikon for den nye bydelen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Sandnes, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Sandnes Indre Havn KS
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2014-2016
Areal/Størrelse: 700 m2
Prosjektansvarlig: Elisabeth Bøe Olsborg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elisabeth Bøe Olsborg MNLA, Randi Thomsen, Målfrid Takle Folkvord MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS, Dimensjon AS
Entreprenør: T. Stangeland Maskin AS
Anleggsgartner: T. Stangeland Maskin AS
Annet: Foto: Sindre Ellingsen

Lille Havnepark framstår som et grønt landemerke, godt synlig i bybildet. Tekniske forutsetninger gjorde at anlegget måtte heves fra bakkeplan, og bygges opp med en meter for å gi tilstrekkelig plass til vekstmedium for trær og annen vegetasjon. Denne utfordringen ble snudd til en premiss og et grep for formgivingen. Det ble bygd opp et større areal som publikum kan bevege seg inn i. Sett innenfra er dette som en egen verden; en oase med små gløtt ut mot fjorden og vågen. Sett utenfra; et tydelig element man legger merke til. Parkens formgiving forsterkes av plantevalget – med vekt på mangfoldig og rik blomstring og årstidsvariasjon. Lille Havnepark gir god anledning for publikum til å legge merke til blomster og trærs variasjoner gjennom året.

 

Foto: Sindre Ellingsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape