Du er her: Forsiden Prosjekter Sagparken Harestua

Sagparken Harestua


Sagparken vil bli en del av nye Harestua sentrum, med kort avstand til den nye togstasjonen. Området ligger idyllisk til med bekker, frodig skog og blåbærlyng. Dette er viktige elementer som er videreført i det nye boligområdet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Lunner, Oppland
Oppdragsgiver/Byggherre: Sagparken Utvikling AS
Byggeår/Ferdigstilt: Oppstart 2015
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: 1.byggetrinn: 13 daa, ca. 50 leiligheter
Prosjektansvarlig: Ola Jarl Nedrelid
Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Mette Norenberg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Christine Margrethe Sundt MNLA
Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS (VA- og vei-ingeniører)
Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern AS

Hjellnes Consult as

Spesielt viktig er vannelementet, som blir fremhevet ved at bekkedraget ledes inn gjennom området. Enkelte steder får bekken utvidelser og oppdemming, hvor man blir invitert ned til vannet. Dette vil bli gode områder for både lek og rekreasjon.

Sagparken er et samarbeidsprosjekt med arkitektfirmaet Astrup og Hellern. I første omgang ble det lagd en overordnet plan for bebyggelsestyper, veisystemer og landskapsinngrep. Deretter ble et mindre område på 13 daa med lav blokkbebyggelse detaljregulert.

Første byggetrinn omfatter tre lavblokker, samt en sentral del av parkområdet. Uteområdene er delt inn i private forhager og balkonger, felles tun/bakgård, offentlig parkområde og lekeplass. De ulike områdene knyttes sammen av gangveier og stier. Det er lagt stor vekt på tilrettelegging for gående og syklende.

 

Foto:Hjellnes Consult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape