Du er her: Forsiden Prosjekter Sædalen skole

Sædalen skole


Sædalen barneskole og flerbrukshall huser 400 elever og 25 ansatte. Tomta stiger mot nord og bygningen er lagt med lengderetningen tett opp mot fjellsiden i øst, slik at alle uteområdene ligger mot vest og sør.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Indre Sædal, Fana i Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune v/Bergen Kommunale Bygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2007-2012
Areal/Størrelse: 19 daa
Kostnad inkl mva: 24,4 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Birgit Høyland MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Birgit Høyland MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jan Løvdal MNLA
Rådgivere/konsulenter: RIB: Myklebust AS (nå Norconsult), RIV/RIE: Multiconsult AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Magnar Sivertsen AS
Priser i konkurranser: 1. premie i plan- og designkonkurranse

Bekken fra dalen ovenfor er åpnet og ført gjennom store deler av skolegården.
Bekken utgjør en viktig del av skoleanleggets identitet. Den inviterer til lek, krysses med enkle broer og skiller mellom de harde flatene ved bygget, og de mykere lekearealene utenfor. Utstyr, vegetasjon og materialbruk er i stor grad inspirert av stedet som inngang til marka og friluftslivsområdene innenfor.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape