Du er her: Forsiden Prosjekter RV 576 Hauge - Lonevåg

RV 576 Hauge - Lonevåg


Prosjektet omfatter reguleringsplaner og byggeplaner for RV 567 i Osterøy kommune, inkludert sideveier og gang- og sykkelveier, VA og landskap.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Osterøy
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Byggeår/Ferdigstilt: 2008-20012
Prosjektperiode: 2003-2012
Areal/Størrelse: 1550 m veg i dagen, 1550 m veg i tunnell
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco AS
Rådgivere/konsulenter: Sweco AS
Entreprenør: ISTAK

 Deler av RV 567 er utbedring av eksisterende vei, men det meste av veien/tunnelen går i jomfruelig terreng. I Lonevåg er det bygget rundkjøring i tillegg til opprusting av boligveier. Tunnelmasser er benyttet til utbedring av lokalveier for å oppnå bedre kurvatur, og ellers lagret i permanent deponi. Det har vært tett oppfølging i byggefasen.

Foto:Sweco AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape