Du er her: Forsiden Prosjekter Ringveg vest, Bergen

Ringveg vest, Bergen


Byggeplan for ny firefelts veg på strekningen mellom Sandeide og Dolvik (byggetrinn 1) og mellom Sandeide og Liavatnet (byggetrinn 2). I tillegg er Ytrebygdsvegen fra Dolvik til Flyplassvegen prosjektert.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Bergen kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region Vest
Prosjektperiode: 2006-2014
Areal/Størrelse: Ringveg Vest byggetrinn 1 og 2
Kostnad inkl mva: 1,2 milliarder (byggetrinn 1) + 1,5 milliarder (bygge-trinn 2)
Prosjektansvarlig: Kjell Erik Myre
Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Katrine Myklestad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrine Myklestad, Svanur Larusson, Synne Friberg, Linn Marita Næss, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS
Entreprenør: Mesta
Anleggsgartner: Mesta
Underleverandører: Smedsvig landskap (byggetrinn 1)

Grøntanleggene består av store kryssområder, bussterminaler med granittbelegg av høy kvalitet og kunstnerisk utforming av rundkjøringene. Terrenget langs Liavatnet er omformet med turveger, busker, trær og strandplanter. Nye designelementer er støyskjermer, murer, kulverter og granittbenker. Byggetrinn 1 ferdigstilles sommeren 2010, byggetrinn 2 i 2014. Landskapsarkitekten har hatt oppfølgingen av prosjektet i byggeperioden.

Foto:Atle Kårstad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape