Du er her: Forsiden Prosjekter Retirostranda, Molde

Retirostranda, Molde


Retirostranda bade- og friluftsområde i Molde er bygd opp av overskuddsmasser fra boligområder i Nordbyen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Molde kommune v/ landskapsarkitekt Arne Strømme MNLA
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Oppdragsgiver/Byggherre: Molde kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 1994-2001
Areal/Størrelse: ca. 50 daa
Kostnad inkl mva: 4,4 mill. kr totalt, derav 1 mill kr i statlige midler
Prosjektansvarlig: Molde kommune, teknisk etat
Ansvarlig landskapsarkitekt: Arne Strømme MNLA, Molde kommune
Annet: Steinarbeid av Julnes Entreprenør AS
Anlegget er gitt en stram, geometrisk form, i klar kontrast til omgivelsene. Langstrakte jordvoller skjermer mot trafikkarealer i nord, og danner et lukket rekreasjonsområde mot syd. To topper markerer en akse inn i området og speiler fjelltoppene i horison- ten. Den sirkelformede steinplastringen mot øst har fått et konsist uttrykk, og danner en rygg for anleggets sentrale badelagune. Mot vest er sjøfronten utformet som trappetrinn. Dette gir en bølgebrytende effekt og samtidig mulighet for opphold. Et eiketre er plantet som et motiv sentralt i anlegget.
Foto:Arne Strømme MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape