Du er her: Forsiden Prosjekter Rena leir - Åmot

Rena leir - Åmot


Ny militærleir for Kavalleriet og Fallskjermjegerskolen i forbindelse med Forsvarets relokalisering Gardermoen. Utvidet med flere våpengrener og avdelinger som Telemarksbataljonen, Taktisk treningssenter og Ingeniørkompaniet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Forsvarsbygg
Prosjektperiode: 1994 - 2006 (Omfattende utvidelser igangsatt - prosjektering pågår)
Areal/Størrelse: Ca 900 daa uteområder, hvorav ca 50% opparbeidet i varierende omfang.
Kostnad inkl mva: Ca 75 mill
Entreprenør: Schjølberg & Tombre AS / Skaaret AS

Prosjektoppgavene har foregått i tverrfaglig samarbeid med LPO arkitektur & design AS, Hjellnes COWI AS og Norsk Energi AS. Oppbygging av komplett leiranlegg med veier, plasser, parkanlegg og områdeplaner for boliger, vaktsentral, messebygg, skoler, sykestue, depoter, kontorbygg, ledelsesbygg, skyte / øvelseshus, garasjeanlegg, teknisk verksted, fjernvarmesentral, motorverksted, drivstoffanlegg, idretts- og svømmehall, velferdsbygg, vanntårn osv... Nytt sentralidrettsanlegg med stadion og baner tilfredsstillende internasjonal standard for fotball (gress) / friidrett (kunstdekke), tennis, sandvolley, skøytebane, ski / lysløype, samt egen bane for militær femkamp.

En sentral målsetting har vært å gi leiren et uttrykk som en del av skogslandskapet, der det er lagt vesentlig vekt på bevaring av eksisterende- samt innplanting av ny skog. Leirens sentrale deler er mer bymessig opparbeidet.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape