Du er her: Forsiden Prosjekter Reguleringsplan for Evjudalen

Reguleringsplan for Evjudalen


Reguleringsplanen for Evjudalen skal sikre grøntområder for befolkningen i Bø kommune. En grønn lunge vil ligge nær sentrum og knytte sammen viktige funksjoner i Bø, som Høgskolen i Telemark, Gullbring kulturanlegg og Bø sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Bø kommune i Telemark
Oppdragsgiver/Byggherre: Bø kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Plan vedtatt i 2011
Prosjektperiode: 2010 - 2011
Areal/Størrelse: 92 daa
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS v/Mette Gundersen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Mette Gundersen MNLA
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS - geoteknikk og Bø kommune - fangdammer
Samarbeidspartnere: Bø kommune
Ide og initiativtaker: Bø kommune
Prosjektgruppe: Inger Synnøve Kolsrud og Kjersti Dølplass (begge MNLA), Rune Solvang (naturforvalter), Hanne Lønmo (dak), alle Asplan Viak AS. Kristin Karlbom Dahle, Bø kommune

Illustrasjonsplanen synliggjør tilrettelegging for turveger, lekeplasser, utescene og bålplasser. Samtidig skal viktige naturkvaliteter som gråor –heggeskog bevares. Elveløpet skal utvikles og vannet renses gjennom tilrettelegging av fangdammer. Fangdammene kan utvikles til miljøskapende og estetiske elementer i grøntområdet. Planprosessen har engasjert mange i nærmiljøet.?

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape