Du er her: Forsiden Prosjekter Primhovda sør

Primhovda sør


Ål kommune satser bevisst på utvikling av reiseliv og turisme. Et av satsingsområdene er Primhovda sør, et fjellområde med et etablert heis- og nedfartsanlegg i ytterkant.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Ål kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Primhovda Sør AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2005 - 2009
Areal/Størrelse: 500 daa (overordnet flateregulering) 250 daa (reguleringsplaner)
Prosjektansvarlig: Ivar Ådnegard, Primhovda utvikling
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS v/Trygve Sundt
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sundt & Thomassen AS v/Trygve Sundt

Planarbeidet har omfattet utarbeidelse av overordnet arealdisponeringsplan og reguleringsplaner for tre områder for fritidsboliger. Det drøftet og avklarte forholdet mellom utbygging og landskapsbevaring. Reguleringsplanen har fastlagt generelle sikringssoner, traseer for stier, løyper og nedfarter, traseer for skiheiser og arealdisponering for fritidsboliger. Det er utarbeidet detaljregulering for ny adkomstvei til området. Gjennomført regulering omfatter til sammen ca 150 - 180 fritidsboliger.

Foto:Sundt & Thomassen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape