Du er her: Forsiden Prosjekter Pilotstudie. Al Shamya

Pilotstudie. Al Shamya Redevelopment


Byformingsprosjektet omfattet full prosjektering av et pilotområde på ca 50 daa i Mekka og innebar volumoppbygging for bygningsmasse, gater og plasser. Prosjektet inneholdt bl.a. to av hovedaksene inn til Kabaen, islams hellige bygning.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: STUDIO hp AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Mekka, Saudi Arabia
Oppdragsgiver/Byggherre: Millenium Development, Beirut / Aqar Holding
Areal/Størrelse: 50 daa
Prosjektansvarlig: Jamal Abed
Annet: Illustrasjoner: Alliance arkitekter

Utfordringene i oppgaven var mange, hvorav hensynet til religiøse tradisjoner og skikker var blant de viktigste. Pilgrimmene må til enhver tid ha visuell kontakt med Kabaen. Denne visuelle kontakten kan pilgrimmen også få ved å se på en annen pilgrim som har visuell kontakt med Kabaen. Denne forutsetningen hadde stor betydning i organiseringen av uterommet. Mekka ligger i en korridor (wadi) mellom to fjellkjeder. Det regnet som faller i Mekka, kommer i løpet av ett døgn hvert år. Alt vannet renner ned mot Haram den hellige plassen foran Kabaen. Overvannshåndtering ble derfor en viktig del av oppgaven.

Foto:Alliance Arkitekter AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape