Du er her: Forsiden Prosjekter Parkopplevelser Drammen park

Parkopplevelser Drammen park


Aktivitetsområdet Parkopplevelser er etablert i vestre del av Drammen park. Prosjektet inngår som en viktig del av Drammen sentrums grønnstruktur, og det overordnete turveisystemet, «Kulturringen», som Ypsilon, Bragernes og Elverunden er en del av. Parken blir et bindeledd for turveier og overordnet grøntstruktur.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Drammen
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2008-2011
Areal/Størrelse: 7,4 daa
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS
Entreprenør: Steen & Lund AS

Parkopplevelser er et skulpturelt og aktivt møtested med fokus på allsidig og variert lek og med skjerpende og utfordrende aktiviteter for alle sanser. Det sammenhengende aktivitets- og lekeområdet er etablert med en geometri som bevarer eksisterende trær og forankrer dagens bevegelseslinjer.
Aktivitetsområdet er konsentrert midt i parken, der lekeapparater er fordelt på et gjennomgående og fargerikt lekelandskap i gummi. Gummidekket er støpt på stedet, med farger som skal symbolisere et naturlig elvelandskap med blå elver, grå fjell osv. samt en «vulkan» som har utbrudd.
Det etableres aktiviteter for høy og lav intensitet i alle deler av parken. Samtidig finnes oppholdssoner med sittebenker for større grupper.

Foto: Julie Aas Rye (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape