Du er her: Forsiden Prosjekter Øvre Sund bru

Øvre Sund bru


Øvre Sund bru og Kreftings gate, er siste ledd i fullføringen av Sentrumsringen i «Vegpakke Drammen». Sentrumsringen vil gi grunnlag for trafikkavlastning og miljøforbedringer i Drammen sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Drammen
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: Ferdigstilt 2011
Prosjektperiode: 2002-2003 og 2006-2011
Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS
Arkitekt: NUNO Arkitektur AS/BFS Arkitekter AS
Priser i konkurranser: . Pris i prosjekt-konkurranse i 2000 i samarbeid med BFS Arkitekter AS
Annet: Drammen kommunes pris for god byggeskikk 2012

Planområdet kan deles i tre delområder:
1) Landingsområde på Hamborgstrøm med tilknytning til Bragernestunnelen, Vinjes gate, Øvre Strandgate, Øvre Storgate og turveg langs elveparken.
2) Øvre Sund bru som ny forbindelse for kjørende, gående og syklende trafikk over Drammenselva.
3) Landingsområde på Grønland med tilknytning til Kreftings gate,tTilfartsveg vest, Nedre Eikervei og gang- /sykkelforbindelse til gata Grønland og den planlagte elvepromenaden ved Union brygge.

Foto:Daniel Clements (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape