Du er her: Forsiden Prosjekter Østerøy - Ny øy i Oslofjorden, mulighetsstudie

Østerøy - Ny øy i Oslofjorden, mulighetsstudie


Oslo Havn har bedt om ideer til gjenbruk av steinmassene fra utbyggingen av Follobanen. Link Landskap har valgt en landskapsøkologisk tilnærming til oppgaven. Målet er å reetablere et velfungerende øylandskap i fjorden. Ved å bygge opp en variert topografi både over og under vann, oppstår ulike mikroklimatiske forhold. Sprengstein danner kunstige rev, og finere steinmasser fører til rik plantevekst på land.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Nesodden, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo Havn KF
Byggeår/Ferdigstilt: Idéprosjekt
Prosjektperiode: 2012
Areal/Størrelse: 200 000 m2
Prosjektansvarlig: Oslo Havn KF
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK Landskap v/ Marius Berg Bostadløkken og Erle Stenberg, begge MNLA
Samarbeidspartnere: MIR
Ide og initiativtaker: Oslo Havn KF
Annet: Idékonkurranse, 2012

Urban utbygging i Oslofjorden har bidratt til at velfungerende artssamfunn har forsvunnet fra skjærgården. Flere av artssamfunnene har viktige egenskaper som bidrar til å rense luft, jord og vann.

Registeringer ved Lindøya viser forekomster av norsk flatøsters (Ostrea edulis). Skjellene ernærer seg på planteplankton og dødt organisk materiale. Hvert enkelt østersskjell renser opptil 200 liter vann hver dag. En styrking i bestanden vil dermed bidra til å forbedre vannkvaliteten i Oslofjorden.

Ved etablering av edelløvskoger vil man raskt oppnå en frodighet og stor bladmasse som vil friske opp luften, tilføre fuktighet og kjøle ned på varme dager. Edelløvskogen gir tilholdssted for insekter, fugler og dyr, samtidig som løvverket vil produsere et næringsrikt jordsmonn. Øylandet formes for å sikre framkommelighet for alle. Marine kolonihager og sjøbad med sauna sikrer helårsbruk for mange og ulike brukere.

 

Foto:MIR (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape