Du er her: Forsiden Prosjekter Ombygg dam Kvilest

Ombygging dammer Kvilestein


Kvilesteinsvatnet på Vikafjellet i Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke, er regulert 25 meter av en hoveddam og to sperredammer, bygget i perioden 1967-70. Dammene ble opprinnelig bygget av fyllitt, som er den fremtredende bergarten i området.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: A/S Landskapsarkitekt Valborg Leivestad
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Oppdragsgiver/Byggherre: Statkraft SF
Byggeår/Ferdigstilt: 1998-2000
Areal/Størrelse: Innbygde masser 150 000 m³
Kostnad inkl mva: 45 mill. kr
Prosjektansvarlig: Ingmar Husnes
Ansvarlig landskapsarkitekt: AS Landskapsarkitekt MNLA Valborg Leivestad
Rådgivere/konsulenter: Statkraft Grøner, ansvarlig Einar Ødemark
Entreprenør: Statkraft Anlegg (skiftet navn til NCC Tunnelling i 2000)
Annet: Godkjennende myndighet: NVE Region Vest v/ Egil Hyllestad, Ivar Sægrov og Tone Israelsen MNLA

Fyllitten tålte ikke påkjenningene av bølgevirksomhet, isgang ved nedtapping og frost. Sakte, men sikkert var store deler av beskyttelseskappen på dammene brutt ned. Norges Vassdrags- og Energi direktorat påla derfor dameieren Statkraft å rehabilitere damanlegget ved Kvilestein.
Kvilesteinsdammene har høyeste regulerte vannstand 920 meter over havet i et åpent fjellandskap langt over tregrensa. Damanlegget ligger rett inn mot grensen til Stølsheimen landskapsvernområde og vegen inn til anlegget er viktig adkomstveg for mange brukere av Stølsheimen. Hoveddammen ligger i nordenden av vannet tvers over dalen. Med en lengde på 275 m, høyde på ca 47 m og en toppbredde på 13 meter, er det et stort landskapselement med en markert fjernvirkning.
Den største sperredammen er 460 meter lang og 19 meter på det høyeste.
Dammene ble rehabilitert ved å kle de gamle dammene med sterke beskyttelseslag av serpentinitt. Den gamle kjernen og filtersonen ble beholdt. En dobbel plastring ble lagt i forbandt, med lengderetningen på steinen tilnærmet normalt på hellinga av damsiden. De grove og ujevne blokkene framstår i presise flater og skråplan.
Nytt steinbrudd ble etablert i en lokal fjellformasjon som heter Vetle Raudberg. Steinbruddet ligger delvis inne i magasinet, slik at det meste av det ligger under vann ved høyeste regulerte vannstand.
I dag fremstår dammene som lyst grågrønne. Går en ut på damkronen vil en oppdage et vakkert fargespill i blått, grønt, hvitt og rødt. Over tid vil dammene skifte farge. Steinoverflaten blir oksydert, og damanlegget vil bli rødt som Vetle Raudberg og Raudberg.
Dette er blitt et anlegg som imponerer i sin form og kvalitet; uansett hva man mener om vannkraftutbygging. Anlegget er et bevis på at en ved god arbeidsledelse og med bruk av flinke fagfolk ved utførelse kan få anlegg som i teknisk og visuell kvalitet holder mål i overskuelig fremtid.

Foto:Tone Israelsen, Ingmar Husnes, Roar Lund (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape