Du er her: Forsiden Prosjekter Ole-Johan Dahls hus, UiO

Ole-Johan Dahls hus, UiO


Prosjektet er norgeshistoriens største IKT- investering. I tillegg til nybygget består prosjektet av et omfattende utomhusanlegg; atkomsttorg, campus, oppholds- og rekreasjonsarealer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2002-2011
Areal/Størrelse: 23 000 m2
Kostnad inkl mva: ca. 50 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Gullik Gulliksen AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Kjetil Espedal, Siri Anette Myklebust, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS
Entreprenør: Reinertsen AS
Anleggsgartner: Agro AS
Kunstner: Bård Breivik, Vibeke Jensen
Arkitekt: Lund-Hagem Arkitekter AS

 Gaustadbekken er gjenåpnet, med et stort damanlegg og trappeamfi, som det sentrale elementet i uteanlegget. Etablering av nye overordnede grønnstrukturer er en viktig del av prosjektet, for å gi anlegget stedstilknytning til Gaustadbekkdalen, og landskapsmessig sammenheng med Blindern. Som en kontrast til det urbane campus, oppnås en spennende dialog mellom stramme plassdannelser, Gaustadbekkens vannspeil og dalens myke terrengformer. Campus er gitt et arkitektonisk stramt grep med bruk av plasstøpt betong, stålgitter, og singel.

Foto:Gullik Gulliksen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape