Du er her: Forsiden Prosjekter Olav Kyrres plass

Olav Kyrres plass


Olav Kyrres plass er sluttsteinen i St. Olavs Hospital. Dette er byrommet midt i sykehuset som forteller at man har «kommet fram». Plassen utgjør selve hjertet i sykehusområdet og viser vei videre til alle bygg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: 7200 m2
Kostnad inkl mva: Ca 25 mill. kr
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Trond Heggem MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ørjan Buschmann Eivindsen, Siv Kjærem og Trine Rathe, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Kunstkonsulent: Petter Aleksander Hepsø
Entreprenør: Søbstad AS
Kunstner: Kunstner: Tony Cragg
Arkitekt: Team St. Olav AS og Ratio Arkitekter AS

Plassen er stor, hele 120 x 60 meter, og er omkranset av seks etasjers høye bygninger. Dette gir en sterk sentrumsfølelse og assosiasjoner til byrom i storbyskala. Plassen oppleves sammenhengende gjennom variert bruk av få og enkle element, samtidig som den er romdannende. Møbleringen legger til rette for forskjellige funksjoner. Ønsket har vært å skape en bruksplass med gode muligheter for opphold, uten at rommet virker forlatt på tider av året – og døgnet – hvor det er mindre folk utendørs. Det viktigste elementet 

i plassutformingen utgjøres av kanter for opphøyd beplantning, med integrerte sitteplasser og sykkelparkering. Kanten er utført i lys betong med marmor i tilslaget. Komposisjonen med opphøyde øyer deler plassen inn i mindre rom, samtidig som sammenhengen i formspråk knytter den sammen på tvers av Olav Kyrres gate. Rundt øyene er det lagt felt av masi-kvartsitt, som markerer møbleringssoner i gulvet. De lyse feltene letter orienteringen på plassen, samtidig som fargespillet i steinen gir en kvalitet til gulvet, spesielt på regnvåte dager. Dekket for øvrig er av lys granitt med tette fuger. I den mest solfylte delen mot nord er det bygd en fontene. Lyden av vannet filtrerer bort støy fra biltrafikken. Dette gjør at sonen foran Kunnskapssenteret oppleves behagelig og avslappende. Fontenen er av polert masi-kvartsitt, med lyssetting i dysene. Sammen med Tony Cragg’s skulptur og den utadvendte kantinefunksjonen i senteret, har det blitt et miljø et storslått bytorg verdig.

Priser: Statens Byggeskikkpris 2013 – hedrende omtale. The Design & Health International Academy Awards, Toronto 2014. Norsk Forms Innovasjonspris for universell utforming og kategorivinner innen landskapsarkitektur, 2014. Kommunal- og moderniserings­departementets pris for Attraktiv by, 2015.

Foto: Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape