Du er her: Forsiden Prosjekter Nytt Regjeringskvartal, parallelloppdrag

Nytt Regjeringskvartal, parallelloppdrag


Hovedmålet var å utarbeide et byplangrep og løsningsforslag for utformingen av nytt regjeringskvartal, samt å utforske områdets utnyttelsespotensial. Som overordnet strategi har teamet med prosjektet «Regjeringsfjellet» jobbet med utformingen av landskap, byrom og bygg som steds- og identitetsbærere. Teamet har lagt stor vekt på å balansere motsetningsfylte hensyn i en symboltung historisk og politisk kontekst.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Prosjektperiode: 2015
Areal/Størrelse: 74.000 m2 over bakken
Prosjektansvarlig: Johanna Göranson MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Johanna Göranson, Hanne Lien Bjelke, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS, Atelier Ten
Arkitekt: BIG Bjarke Ingels Group
Annet: Illustrasjoner: BIG i samarbeid med Gullik Gulliksen AS

Bygningsmassen på østsiden av området fortettes. Området knyttes tett opp mot eksisterende bystruktur og grøntområder. Et topografisk parkområde etableres i vest, i forlengelsen av Akersryggen. Parken plasserer H- og G-blokka i en ny sammenheng, og i avtrykket av Y-blokka skapes en ny urban plass som skjærer seg ned i parken og leder bylivet gjennom området. Området aktiveres med offentlige programmer. Bylivet og den offentlige sirkulasjonen er hovedsakelig på gateplan mellom bygningene, men inviteres også inn i byggenes atrium. Minnelunden integreres i parken. Det nye skal fremstå som en grønn bydel med kvalitativt gode og varierte byrom, inkluderende sosiale møteplasser, likeverdig for alle brukergrupper og med høye krav til integrert sikkerhet. Prosjektet skal avspeile viktige norske verdier og inspirere til nytenkning og berikelse.

 

Foto:Ill: BIG i samarbeid med Gullik Gulliksen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape