Du er her: Forsiden Prosjekter Nytt dobbeltspor - Sandnes og Stv

Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger - Holdeplasser og turvei


I forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger er det bygget fire nye holdeplasser. Utfordringen har vært å skape oversiktlige og helhetlige løsninger på steder av ulik karakter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Stavanger og Sandnes
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket utbygging, Stavanger kommune, Sandnes kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2006-2009
Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Sylvia Piamonte Samuelsen og Hilda Øfsthus, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/Hildegunn Eliassen MNLA
Entreprenør: Stangeland Maskin AS, Veidekke
Kunstner: Anna S. Gudmundsdottir (Paradis holdeplass)
Arkitekt: Heyerdahl Arkitekter AS

Holdeplassene er tilrettelagt for universell utforming og er utstyrt med møblering, skilt, vegetasjon, informasjonsutstyr og belysning. Paradis holdeplass er lokalisert i gangavstand fra Stavanger sentrum. Målet har vært å skape en togstasjon med moderne formspråk og solide materialer. Trapp- og heishus er bygget i stål med sedumtak og med transparente stålduker som filtrerer lyset dag og natt. Betongvegg er utsmykket av kunstner.Jåttåvågen holdeplass ligger ved Viking stadion. Gausel holdeplass er lokalisert nær
boligområder ved Gausel. Mariero holdeplass er etablert delvis på fylling ut i Gandsfjorden. Det er bygget ny strandsone med turvei og steinbrygge. Turveien er ca 4 km lang og knytter sammen eksisterende turveinett langs kysten.

Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape