Du er her: Forsiden Prosjekter Nygårdsparken – Øvre del

Nygårdsparken – Øvre del


Nygårdsparken Øvre del er ledd i revitalisering av Nygårdsparken etter tiår med lysskye virksomheter. Prosjektet omfatter rehabilitering av parkens øvre del med reprogrammering, oppgradering og ny paviljong. Sosial kontroll og trygghet har vært viktige faktorer i reprogrammeringen og utforming, i tillegg til et omfattende lyskonsept, med god hovedbelysning og et mangfold i effektbelysning som gir ulike stemninger.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: TAG landskap, Bergen
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune Bymiljøetaten v/Signe Wie og Mogens Lock Hansen
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2015–2017
Areal/Størrelse: 5,5 daa
Kostnad inkl mva: 15 mill. kr
Prosjektansvarlig: Merete Gunnes MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Linn Riise Handal MNLA og  Johanne M. Aksnes, landskapsarkitekt
Rådgivere/konsulenter: COWI: RIE, RIVA, RIM, NODE: RIB, Karsten Moholt as: vannteknikk
Entreprenør: OBAS AS
Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS
Arkitekt: TAG arkitekter v/Marco Todorovic
Annet: Fotograf: Helge Skodvin, Marco Todorovic

Pryd-fryd-promenade 
Intensjonen er å skape en attraksjon og en destinasjon gjennom tilrettelegging for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Parken og Langedammen er rehabilitert. Vegetasjon er tynnet og supplert med flere arter, slik at årstidsvariasjoner og planter gir frodige rammer, med farger, blomster og rom. Øvre del er formet og organisert ut fra historiske virkemidler i engelsk landskapsparkstil. Det er arbeidet med siktlinjer, ulike nivåer av promenadestier, framheving av naturelementer og landskapsformer. Dette skaper ulike naturopplevelser, stemninger og aktiviteter når man vandrer gjennom parken.

Det kuperte landskapet med små koller og skrenter har vært utgangspunktet for utformingen av paviljong og plass. Paviljongen smelter inn i landskapet, og blir ett med terrenget. Den har en sentral plassering, med utsikt og kontakt mot Langedammen. Møblering og lekeelement er spesialutviklet for parken, med inspirasjon fra de gamle parkelementene. Det er produktutviklet klatreberg med ulik vanskelighetsgrad, slik at noen passer for små barn, mens større element gir reelle utfordringer for aldersgruppen 8–12 år. Stålkanter som basis for benker og amfi har fått utsparinger inspirert av parkens opprinnelige mønster i historiske rekkverk og benker, og har innfelt belysning i bakkant.

 En vandring gjennom Øvre del skal være en vandring i ulike opplevelser, aktiviteter og atmosfærer. Enkelte elementer kommer folk kanskje ikke til å oppdage med en gang, men kan glede seg over etter hvert.

 

The rehabilitation is one of the municipalities strategies to revitalize the park after 20 years of severe drug dealing. The historical style of the English landscape parks is background for organizing the upper part. The landscape has served as inspiration for the new pavilion which melts in to the terrain. Natural elements in the landscape has been highlighted through the reprogramming and facilitating for recreation, play and activities.

Foto: Helge Skodvin, Marco Todorovic. Det er tilrettelagt med langbenker og amfi rundt Langedammen. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape