Du er her: Forsiden Prosjekter Nørvasund skole

Nørvasund skole


Prosjektet vant 1. premie i plan- og designkonkurranse om ny Nørvasund skole i Ålesund, høsten 2010. Treparallell barneskole for 525 elever i 1-7. klasse og spesialelever fra 1-10. klasse. Prosjektet hadde konkurransens beste løsninger for hovedgrep på tomten, innvendig organisering og arealbruk.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Trondheim
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Ålesund, Møre og Romsdal
Oppdragsgiver/Byggherre: Ålesund kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Forventes bygd 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: Utomhus 20 daa
Kostnad inkl mva: ca. 25 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Reinertsen AS v/Bernt Strand Gåsland
Ansvarlig landskapsarkitekt: Tegn3 AS, Stan Szwalek MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tegn3 AS, Julie Waaler Bjørkhaug MNLA, Chris Nordstrom, Randi Marie Vevelstad MNLA, Stan Szwalek MNLA
Rådgivere/konsulenter: Reinertsen AS, Tegn3 AS
Arkitekt: Tegn3 AS, Sveinung Jørum

Utomhusplanen på 20 da bygger på tomtens eksisterende kvaliteter, landskapsdraget fra nordøst til sørvest, utsikt over fjorden og Sunnmørsalpene, og skogsområder av høy landskapskvalitet. Skolegården er delt i tre soner: Oppholdsareal for 1-4. klasse, oppholdsareal for baseelever og oppholdsareal for 5-7. klassetrinn. De forskjellige områdene er adskilt av nivåforskjeller i terrenget.

Foto:Tegn3 AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape