Du er her: Forsiden Prosjekter Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum


Festplassen på Norsk Folkemuseum er utformet for å gi rom for ulike aktiviteter, begivenheter og kulturelle arrangementer. Festplassen ligger omgitt av flere hundre år gamle tømmerstuer fra ulike norske dalstrøk, men er likevel gitt en moderne utforming.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Bygdøy, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Norsk Folkemuseum
Byggeår/Ferdigstilt: 2005-2007
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Finansieringskilde/sponsor: Sparebankstiftelsen DnB Nor

Plassen har fått et gulv av rødlig grus og innrammes av en sørvest-vendt gresskledd skråning med amfi av radiushogde granitt-trinn. Amfiet vender inn mot en scene med slipt betonggulv og en overbygning utført i stål og tre. Et stort vannbasseng speiler himmelen og løvkronene og gir plaskemuligheter for barna. Her blir det kunstfrossen is og skøyteløp vinterstid. Utenfor kafeen er det sittested med langbord og benker på gulv av slipt betong. Overdekkede grillsteder gir folk mulighet til å tilberede sin egen mat.

Foto:Anne-Lise Reinsfelt og Bjørbekk & Lindheim (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape