Du er her: Forsiden Prosjekter Næringsbygg, Kokstad

Næringsbygg, Kokstad


Det grønne næringshuset på Kokstad er et nytt næringsbygg i et goldt industriområde. Uteområdet er en oase som er god å være i. Byggets form danner en bevisst og skjermende utside mot industriarealene samtidig som den inkluderer deler av utearealet og skaper en beskyttet, frodig innside som henvender seg mot landskapet i horisonten.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Kokstad, Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: KBHT eiendom AS
Areal/Størrelse: 5 mål
Ansvarlig landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Yri MNLA og Katrine Lone Bjørnstad MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco
Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS v/Cato Mørner
En vegg av klatreplanter forener bygget med parken, og er også solavskjerming. Grønne tak håndterer takvannet som brukes til vanning og fordrøyning. Prosjektet har fokus på god adkomst, parkområde, funksjonell sykkelparkering, ladestasjoner for el-biler og underjordisk parkering. Gode miljø- og energiløsninger er vektlagt og materialer er valgt med tanke på økologisk bærekraft og holdbarhet.
Foto:Arkitektgruppen Cubus AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape