Du er her: Forsiden Prosjekter Mulighetsstudie Vestby 2000

Mulighetsstudie Vestby 2000


Befolkningsveksten i Osloregionen, Vestby togstasjon og de over 1 million nye besøkende til IKEA gir Vestby et stort potensiale for utvikling. Fokuset på stasjons- og kollektivknutepunkter i Osloregionen forsterker dette potensialet og Vestby kommune inviterte til parallelloppdrag for å se på mulighetene og konsekvensene av tre ulike vekststrategier for Vestby sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Pir II Arkitekter AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Vestby, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Vestby kommune
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: 450 000 m2
Prosjektansvarlig: Christine Gjermo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger-Lill Eikaas MNLA
Arkitekt: Anne Sandnes MNAL, Philip Stensrud MNAL, Lin Skaufel
Samarbeidspartnere: Hjellnes Consult AS, Everyday Studio

I samarbeid med Everyday Studio og Hjellnes Consult utarbeidet Pir II alternativet med de «2000 hagers by» i Vestby sentrum. Konseptet bygger på ideen om at for å få til et levende sentrum er det viktig at boligene i sentrum er attraktive for alle alders- og befolkningsgrupper. De «2000 hagers by» gir bud om en stedsutvikling hvor det flytende kulturlandskapet som omkranser Vestby smelter sammen med det mer urbane landskapet i sentrum. Møtet mellom by og natur skaper en unik hagelandsby, som foredler og fortetter Vestby sentrum. De besøkende skal ikke lenger dvele i periferien av Vestby, de inviteres inn i kjernen, hvor et mangfold av hagelandsbyer tilbyr et rikt utvalg av opplevelser og muligheter parallelt med det urbane senteret og de offentlige funksjonene.

 

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape