Du er her: Forsiden Prosjekter Mulighetsstudie Groruddalen

Mulighetsstudie Groruddalen


Mulighetsstudien «Grønn tverrforbindelse» er en oppfølging av Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen fra 2004. Det viser hvordan turvei D15 kan utvikles til et sammenhengende parkdrag fra Lindeberg til Rødtvet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Oslo
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Groruddalen, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune v/Friluftsetaten
Prosjektperiode: 2009
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingfrid Lyngstad, Marianne Hermansen og Karin Holen, alle MNLA

Dette oppnås ved å utvikle eksisterende grønne og blå kvaliteter og redusere barrierevirkningene fra tung infrastruktur i dalbunnen. Tverrforbindelsen tilbyr varierte opplevelseskvaliteter og turveien binder sammen naturparker, idrettsparker og byparker som perler på en snor.

Foto:Rambøll (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape