Du er her: Forsiden Prosjekter Mulighetsstudie for Drammen Park

Mulighetsstudie for Drammen Park


I mulighetsstudien ses det på hvordan Drammen Park kan utvikles for å spille en vital rolle i byens nye grønnstruktur og byliv.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bragernes, Drammen
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen kommune, Byplan
Byggeår/Ferdigstilt: Ikke bygget (2010)
Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS v/Mette Eng Pedersen og Oddrun Helen Hagen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS v/Kristin Aarskog MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS v/Line Merete Valle MNLA
Kunstner: Helena Kive, lysdesigner og billedkunstner
Prosjektgruppe: Drammen kommune med representanter fra Byplan, Byprosjekter, Vei, Natur og Idrett og Kulturtjenesten
Finansieringskilde/sponsor: Drammen kommune

Med utgangspunkt i innspill fra en medvirkningsprosess er det utarbeidet to konsepter for utvikling av parken. Det er lagt vekt på at eksisterende kvaliteter skal videreutvikles, at parken skal være attraktiv og tilrettelagt for ulik type bruk, tilgjengelig for alle, samt en identitetsbærer for Drammen. Konseptene «vev» og «steder» gir nye muligheter for bevegelse gjennom, og opphold i parken. Konseptene er behandlet politisk, og i 2010 arbeides det videre med et forprosjekt for Drammen Park.

Foto:Sweco Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape