Du er her: Forsiden Prosjekter Møllendal almenning

Møllendal almenning


Møllendal allmenning er et nytt offentlig byrom, som ligger sentralt plassert i et byutviklingsområde i Bergen. Allmenningen er del av et større byplangrep, og byrommet strekker seg helt fra planlagt ny Kunsthøgskole ned til Store Lungegårdsvann.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: TAG landskap, Bergen
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen, Grønn etat
Byggeår/Ferdigstilt: Planlagt ferdigstilt 2014/15
Prosjektperiode: Forprosjekt høst 2012
Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lilia Coelho, Mads Engh Juel MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI AS (RIG, RImiljø, Rivei, RIE), Konstruksjonsteknikk AS (RIB)
Kunstner: Siri Leira
Arkitekt: TAG arkitekter Bergen AS

Området er i stor transformasjon, noe som fordrer en fleksibel utforming. Allmenningen skal bli Møllendal sin nye storstue; et urbant torg, aktivitetsplass og grønn lunge. Det er gjennom design og materialbruk ønskelig  å bygge opp et byrom hvor Møllendals egenart bevares og dyrkes, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon forsterkes. Plassen skal bli  en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lunge-gårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp omkring en hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg.

Foto: TAG landskap AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape