Du er her: Forsiden Prosjekter Møllebyen og Henrich G

Møllebyen og Henrich Gerners gate


Rehabilitering av tidligere industrimiljø fra omkring 1900, langs Mosse-elva. Bydelen var frem til rehabiliteringen (1998-2002) preget av sterkt forfall og gjengroing, etter 30 års nullaktivitet. Bygninger med uteareal, bygater og plassdannelser er istandsatt eller nybygget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Oppdragsgiver/Byggherre: Moss kommune, Mossemøllene Eiendom AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2002 - 2003
Areal/Størrelse: ca. 15 daa
Kostnad inkl mva: ca 9 mill. kr
Anleggsgartner: Calluna Grøntanlegg AS
Arkitekt: LPO arkitektur & design AS, Sundby arkitekter AS

Sideløpet «Lilleelv» ble rensket for vegetasjon og bygningsrester, og det er etablert terskler med åletrapp, samt en "foredling" av naturlig fossefall. Elvesidene ble delvis plastret med naturstein, tilsådd og beplantet. Terrengmurer av steinblokker ble gjenreist og avsluttet.
Hovedgaten i bydelen, Henrich Gerners gate og nye gangforbindelser, ble bygget om fra nedslitte asfaltarealer til historisk tidsriktig gatemiljø med belysning og dekke av gatestein i granitt. Plassdannelser ble formet og bygget i naturstein, og gir rom for utstillinger og utendørs servering. På det mest sentrale området er det anlagt et amfi med scene på plassgulvet hvor det til stadighet skjer aktivitet i form av opptredener, konserter, seremonier m.m. Bygningene er fylt opp med ny aktivitet i form av by- og industrimuseum, bibliotek, kino, høgskole, forretning, kafeer og pub. Anlegget er tildelt Moss kommunes byggeskikkpris 2002 og Statens byggeskikkpris for 2003.

Foto:John Berg MNLA og Jiri Havran (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape