Du er her: Forsiden Prosjekter Moelv gatetun

Moelv gatetun


Gatetunet i Moelv er en sideakse fra sentrumsgaten, og forbinder jernbanestasjonen til denne.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Ringsaker, Hedmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Ringsaker kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2013-2014
Areal/Størrelse: 1000 m2
Kostnad inkl mva: 1.1 mill
Prosjektansvarlig: Anders Wessel Ulfsnes
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kaisa Persson
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kaisa Persson
Entreprenør: Maskinkraft AS
Annet: Foto: Kirsti Mørch og Anders Wessel Ulfsnes

I gatetunet er det god plass for fotgjengere med blant annet brede fortau, soleksponerte sitteplasser, samt beplanting. Ledelinjer (både naturlige og kunstige) er en del av helhetsløsningen og blir en naturlig del av belegget. Trappene inn til butikkene er erstattet med en langsgående rampe- og trappeløsning som ligger parallelt med fasaden. Dette gir fin flyt i bevegelsesmønstret og universelt utformede inngangspartier. Høydeforskjellen mellom rampe og gateplan er utnyttet for å bryte opp den parallelle linjeføringen som ofte preger byrom.

Det har vært tett samarbeid med gårdeiere og leietakere i prosjektet. Trafikkbilde, varelevering og parkering har vært sentrale og omdiskuterte temaer. Etter gjennomføringen er leietakerne svært fornøyde med anlegget, som har bidratt til at omsetningen har økt. Gatetunet har blitt Moelvs nye byrom, og brukes til en rekke arrangementer.

 

 

 

 

 

Foto:Kirsti Mørch og Anders Wessel Ulfsnes (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape