Du er her: Forsiden Prosjekter Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen


Prosjektet omfatter reguleringsplan, detaljplan og byggeplan, samt oppfølging, for en strekning på 8,8 km. Strekningen er en del av den nye jernbanen mellom Larvik (Farriseidet) og Porsgrunn, og vil redusere reisetiden fra 34 til 12 minutter mellom disse to byene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Mellom Larvik og Porsgrunn
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket
Byggeår/Ferdigstilt: 2012-2017
Prosjektperiode: 2009-2012
Areal/Størrelse: 8,8 km.
Kostnad inkl mva: 2,9 milliarder inkl. mva.
Prosjektansvarlig: Reinertsen AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Tegn3 AS v/Wichada Treepoonpon MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tegn3 AS v/Wichada Treepoonpon, Nina Wethe Rognlien, Kjersti Tofte Erland, alle MNLA, Randi Skov-Petersen. Merete Stokke Hestvedt (Selberg Arkitektkontor AS)
Rådgivere/konsulenter: Reinertsen AS v/Jan Espen Tennvann, Vectura AB, NGI, Sintef
Arkitekt: Tegn3 AS
Samarbeidspartnere: Vectura AB, NGI, Sintef

I prosjektet er det lagt vekt på tilpassing av jernbanelinjen med utforming av sideterrenget, og at konstruksjonen skal ha en god forankring i landskapet. Kontoret har utarbeidet illustrasjoner for både parsell 12.1 Farriseidet – Telemark grense og parsell 12.2 (Telemark grense – Porsgrunn).

Foto:Tegn3 AS v/Wichada Treepoonpon (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape