Du er her: Forsiden Prosjekter Miljøgata og Torget i Drb

Miljøgata og Torget i Drøbak


Den flere hundreårige og truede bykulturen i småbyen har blomstret opp etter at miljøgateprosjektet stod ferdig høsten 1997. Miljøgata og Torget i Drøbak mottok Vakre vegers pris i 2002.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Snøhetta AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Byggeår/Ferdigstilt: 2002
Areal/Størrelse: 14 mål eller 500 m gater
Kostnad inkl mva: 23 mill. kr.
Entreprenør: PEAB AS
JURYENS UTTALELSE:
"Miljøgata og Torget i Drøbak er et modent anlegg med høy kvalitet, der man har knyttet til seg de omliggende bygninger og gater på en ryddig og vakker måte. Anlegget er preget av nyten-kning, med god forankring i tradisjonen, der vi ser resultatet av ikke bare god planlegging og prosjektering, men også godt håndverk. Gatas og Torgets mange funksjoner er tatt vel vare på. Prosjektet er kreativt og sikkert gjennomført på fotgjengeres premisser. Rehabiliteringen har tydelig virket inspirerende på innbyggerne og ført til en generell oppussing av fasader og hus i området.

'SOLID, STILIG, REPRESENTATIV'
Miljøgata og Torget i Drøbak er blitt et solid anlegg, stilig og representativt, uten å være prangende. Det er blitt et godt anlegg å ferdes i for alle. I dette anlegget har det lykkes å forene gode håndverkstradisjoner med en moderne, funksjonell utforming på en forbilledlig måte."

DRØBAK 5 ÅR ETTER
Småbyens storstue ble etter den andre verdenskrig redusert til en trist parkeringsplass, Det offentlige rom besto av sliten asfalt. Nå er Torget og sentrumsgatene gitt tilbake til byen, bilene er skjøvet bort fra Torget og gjennomgangstrafikken er lagt i tunnel under Oslofjorden. Uterestaurantene har blomstret opp og torghandelen er vendt tilbake. Torget er igjen blitt det naturlige møtestedet i Follo og Drøbak. 5 år etter er det som om Drøbak er blitt mer Drøbak!
Foto:Rainer Stange (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape