Du er her: Forsiden Prosjekter Meyerløkka gårdsrom

Meyerløkka gårdsrom


Kvartalet består av 11 eiendommer. Det fallende terrenget er utnyttet til terrasseringer slik at det dannes mindre, varierte rom i rommet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2004
Areal/Størrelse: 2,7 daa
Kostnad inkl mva: 6,5 mill kr
Anleggsgartner: Braathen og Thorvaldsen AS
Arkitekt: Oker Arkitektur AS
Sitteplasser og sykkelparkeringer er lagt i tilknytning til hver eiendom. Store plenflater er løftet opp og danner det sentrale motivet. Blomstrende trær plantes inn mellom eksisterende store trær. Klipte hekker skaper mindre rom der det er behov for det. Stauder i gult, rødt og blått plantes etter et system basert på himmelretningene. På det øvre nivået er det bruddskifer, på det nedre en kombinasjon av grus og plasstøpt betong med tilslag som vaskes frem. Takvannet ledes i åpne renner til et lukket fordrøyningsmagasin fordi grunnen ikke egnet seg til infiltrasjon.
Foto:Østengen & Bergo AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape