Du er her: Forsiden Prosjekter Marineholmen Handelshøyskolen BI

Marineholmen Handelshøyskolen BI


Tomten for BI-bygget er overtatt fra et tidligere verft med tørrdokk, slipp og kraner. Ambisjonen har vært å la disse elementene skinne gjennom, og kombinere med dagens bruk. Eksisterende betong og stål inngår i prosessen og bevarer grove maritime inntrykk, samtidig som det skaper spennende overganger til et mer moderne uttrykk.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Beliggenhet: Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: Rieber Eiendom AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2009-2011
Areal/Størrelse: 14 daa
Kostnad inkl mva: 15 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS v/Arne Smedsvig og Frode Pedersen, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Arne Smedsvig, Frode Pedersen, Benedicte Eriksen, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Smidt & Ingebrigtsen AS (RIB), Multiconsult AS (RIV, RIE)
Anleggsgartner: Askeland AS
Arkitekt: B+B Arkitekter AS

Kaiarealene omkring bygget inngår i en sammenhengende havnepromenade. I fremtiden vil promenaden omkranse hele Damsgårdssundet innenfor Puddefjordsbroen. Tomten ligger i krysningspunktet for den fremtidige gangveitrafikken mellom Løvstakksiden og sentrum. Torget vil være et møtepunkt i området, der gående fra Løvstakken, Møhlenpris og sentrum vil møtes når broen over Damsgårdssundet står ferdig.

Foto:Daniel Clements (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape