Du er her: Forsiden Prosjekter Marienlyst skole

Marienlyst skole


Marienlyst skole er totalrehabilitert for å romme barne- og ungdomstrinn, samt spesialklasser, mottaksklasser og barnehage, og ble ferdigstilt høsten 2010. Skolen er fra 1954 og ligger i et etablert område sentralt i Oslo.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2006-2010
Areal/Størrelse: 10 daa
Kostnad inkl mva: ca. 25 mill. kr.
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS
Entreprenør: Braathen Landskaps-entreprenør AS

 De store åpne arealene inne på skolegården er delt inn i soner, med aktiviteter tilpasset de ulike brukergruppene, samtidig som det er lagt til rette for samspill. Utearealene består blant annet av et variert utvalg av lekeapparater, sandkasser, sittegrupper, amfier med scene, sansevegg og skolehage. Det er gjennomgående brukt robuste materialer som granitt og betong, og store felter med fargerikt gummidekke. Store deler av den eksisterende vegetasjonen er bevart og er med på å skape en grønn ramme rundt skolegården. 

Foto:Grindaker AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape