Du er her: Forsiden Prosjekter Majorstuen skole

Majorstuen skole


Majorstuen skole ble bygget i 1908. Bygget er i fem etasjer og det er knyttet verneinteresser til hele skoleanlegget. Før rehabiliteringen hadde skolen ingen tydelig hovedatkomst og manglet lovlig kjøreadkomst. Uteanlegget bestod av en indre og en ytre skolegård, uten forbindelse med hverandre. Det var et overordnet mål å få utearealet bilfritt og knytte de to uteområdene sammen, samt å bevare det historiske preget i indre skolegård.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune v/ Undervisningsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2008-2014
Areal/Størrelse: 6750 m2
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Østengen MNLA, Ingrid Sætre MNLA, Camilla Vik og Christoph Köpers
Entreprenør: HENT AS
Anleggsgartner: SL Stenlegging AS
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS
Annet: Foto: Jiri Havran

En ny og mer tydelig hovedatkomst til skolen er anlagt fra Colosseum Torg. En trafikksikker gangvei ender i den nye hellelagte forplassen. I indre skolegård er det lagt ut en «løper» av lys gummiasfalt som samler lekeutstyr, benker, eksisterende trær og fonteneskulptur. Uterommet skal være åpent og rolig slik at de store lindetrærne får prege området. Med musikk som tema formes gummiasfalten som et gammelt noteark. Musikalske symboler er preget i asfalten og lekeapparatene «danser» på notearket. Ytre skolegård er tilrettelagt for mer aktiv lek og større apparater, også her på en «løper» av gummiasfalt. Kontakt mellom de to uteområdene er etablert gjennom en nedsenket passasje innenfor hovedinngangen, og via ulike inngangspartier i bygget.

 

Foto:Jiri Havran. Kveldstemning i skolegården. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape