Du er her: Forsiden Prosjekter Løkenåsen skole

Løkenåsen skole


Skoleanlegget ligger i en skråning vendt mot sydøst, ut mot et åpent landskap dominert av landbruk. Tomten har en del terrengmessige utfordringer, med totalt ca 10 meter høydeforskjell mellom ulike adkomstsoner.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Oppdragsgiver/Byggherre: Lørenskog kommune
Areal/Størrelse: Ca 25 da
Kostnad inkl mva: Ca 11,5 mill. kr. (2003)
Entreprenør: AF Ragnar Evensen og Tronslien as
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen v/Ebbe Astrup MNAL
Annet: Kvadratmeterpris: Ca kr 460
Skolen er bygget som en fireparallell ungdomsskole, for 8.-10. klasse. Skoleanlegget er organisert omkring et samlende gatemotiv, med bygg for administrasjon og fellesfunksjoner mot nord, og tre undervisningspaviljonger mot syd. En meandrerende overvannsrenne utgjør sentralmotivet i gaten. Et «oppkomme» supplerer rennen med vann i tørre perioder, og rennen kulminerer i en vanntrapp, integrert i amfiet. Hvert klassetrinn har sitt «private» oppholdsareal knyttet til inngangen, møblert med et tuntre og skulpturelle oppholdselementer i naturstein, stål og betong. I motsetning til tradisjonelle planprosesser, er anlegget i stor grad fortløpende prosjektert og videreutviklet helt frem til ferdigstillelse, i samarbeid med byggherre og anleggsgartner.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape