Du er her: Forsiden Prosjekter Landskapsanalyse øya Rota med tilhøyrande øygruppe

Landskapsanalyse øya Rota med tilhøyrande øygruppe


Oppdraget omfatta i hovudsak registrering og kartlegging av natur og landskap på øya Rota, med tilhøyrande øygruppe.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Nordplan AS, Førde
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Florø
Oppdragsgiver/Byggherre: Flora kommune
Prosjektperiode: 2011
Ansvarlig landskapsarkitekt: Nordplan AS v/Julie Daling og Ingvild Yri MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nordplan AS v/Julie Daling og Ingvild Yri MNLA

Målsetjinga for landskapsanalysen var å synleggjere korleis landskapselement som terrengformer, sjø, kulturlandskap m.m. skapar grunnlag for oppleving, bruk og beskyttelse i samband med framtidig byutvikling. Tema som funksjonell strandsone, naturmangfald, klimasårbarheit, landskapsbilete, landskapsklassifisering m.m. er omhandla.
Det er óg vurdert alternativ veg- og brutilkomst til øygruppa.  Analysen har synleggjort ein del utfordringar knytt til ulik arealbruk på Rota med tilhøyrande øygruppe. Målet er å gje politikarane eit betre grunnlag for sine vedtak.

Foto: Ingvild Yri MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape