Du er her: Forsiden Prosjekter Kvernaland omsorgssenter, byggetrinn 1

Kvernaland omsorgssenter, byggetrinn 1


Anlegget rommer omsorgsboliger for eldre og avlastningsbolig for funksjonshemmet barn og ungdom.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Time, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Time kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2012-15
Areal/Størrelse: 33 daa
Kostnad inkl mva: 6,3 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Elisabeth Bøe Olsborg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elisabeth Bøe Olsborg MNLA, Randi Thomsen, Målfrid Takle Folkvord MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS, Dimensjon AS
Anleggsgartner: Gartner Anlegg AS
Arkitekt: JAJA arkitekter, Asplan Viak AS
Priser i konkurranser: Vinner av plan- og design­konkurransen om nye omsorgsboliger på Kvernaland med utkastet «Omsorg for Kvernaland»
Annet: Foto: Elisabeth B. Olsborg og Sindre Ellingsen

Tett samarbeid mellom arkitekt og landskaps­arkitekt har ført til en balansert bygningsmasse med oversiktlige enheter, hvor bygg og landskap er flettet inn i hverandre. Alle funksjoner og leiligheter har direkte kontakt med park og hage. Omsorgssenteret er praktisk og trygt, samtidig som det skaper et personlig og hyggelig miljø. Tettest mot bygningskroppen ligger de forfinede uteanleggene. Hagene her skal tilby ulike aktiviteter og uttrykk. I byggetrinn 1 er det anlagt to sansehager. Her er det kafébord ved etablerte plantefelt og brukshage hvor beboerne selv kan påvirke innholdet. Ved barneboligen er det laget en lekeplass.

Den store våtmarksparken som omringer senteret er både et viktig areal for fordrøyning av regnvann og håndtering av flom, og et rekreativt område som innbyr til korte eller lengre spaserturer. Den åpne fordrøyningsdammen er et naturlig midtpunkt. Tilbakeføring av eksisterende frøbank fra tomta samt valg av stedegent plantemateriale, gjør at parken glir godt inn i det vakre naturområdet rundt

 

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape