Du er her: Forsiden Prosjekter Kristianslyst ungdomsskole

Kristianslyst ungdomsskole


Kristianslyst ungdomsskole er prosjektert som passivhusprosjekt, for ca 540 elever (U-18 skole). Uteanlegget holder høy standard, med ulike aktivitetssoner med variert møblering.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Stavanger, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune v/Stavanger Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2011-2014
Areal/Størrelse: 22 daa
Kostnad inkl mva: 28 mill. kr (uteanlegg)
Prosjektansvarlig: Arkitektene VIS-A-VIS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristina Hillnhütter Dipl.ing
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristina Hillnhütter Dipl.ing, Ida Helen Tørud MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (RIV), Cowi AS (RIE), Bøye og Waage AS (RIB)
Entreprenør: Nordbø Maskin AS
Anleggsgartner: Gartner Anlegg AS, Bryne
Arkitekt: Arkitektene VIS-A-VIS
Annet: Nominert til Norsk Lyspris 2014

Flere integrerte funksjoner ivaretar diverse trafikale forhold. Bygget er plassert i nordvestre del av tomten, dette gir store og solrike utearealer mot sør og øst. Aktivitetsområdene er etablert nær det nye skolebygget. Store sammenhengende plenområder og tresjikt danner en solid buffer mot tilgrensende boligbebyggelse. Terrengsprang er brukt bevisst for å skape flere vindskjermede rom, som torget foran elevinngangen og et nedsenket lekeareal med hengekøyer. Et trappeanlegg med store sitteklosser fungerer som amfi og samlingssted. Det er lagt vekt på å gjenbruke store deler av eksisterende materialer, som granittblokker, og bevare eller flytte eksisterende trær. Dermed kunne den frodige og grønne karakteren på tomten bevares. Uteanlegget tilbyr mange ulike møtesteder, og inviterer både jenter og gutter til variert fysisk aktivitet. Arealet brukes også mye etter skoletid av barn i nærområdet.

 

 

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape