Du er her: Forsiden Prosjekter Konsekvensutredning Mongstad - Kollsnes

Konsekvensutredning Mongstad - Kollsnes


Som del av arbeidet med å sikre strømforsyningen til Vestlandet søkte BKK Nett AS i 2007 om konsesjon for å bygge ut et nytt strømsamband mellom Kollsnes i Øygarden og Mongstad i Lindås kommune.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Kommunene Øygarden, Radøy, Austrheim og Lindås
Oppdragsgiver/Byggherre: BKK Nett AS
Prosjektperiode: 2006-2007, Utbygging tilrådd frå NVE jan. 2011
Ansvarlig landskapsarkitekt: Riss Landskap as v/Laila Iren Isene og Fritjof Stangnes, begge MNLA
Annet: Prosjekttype: Konsekvensutredning 300 kV kraftledning. Utredningstema: Landskapsbilde, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og landbruk. Omfang: ca. 35 km kraftledning

Tre alternativer ble vurdert: Alt. 1 med sjøkabel 23 km / luftledning 13 km, Alt. 2 med sjøkabel 23 km / jordkabel 15 km og Alt. 3 med sjøkabel 8 km / luftledning 26,5 km. Det åpne kystlandskapet i Nordhordland er sårbart for omfattende inngrep. Alt. 3, med opptil 60 m høye master plassert på svaberg mot smale fjordløp, ble vurdert til å gi store negative konsekvenser for de ikke-prissatte temaene i utredningen. Dette alternativet var imidlertid det minst kostbare, og har blitt anbefalt av NVE overfor Oljeog energidepartementet, som skal gi konsesjon til bygging.

Foto:Riss Landskap as (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape