Du er her: Forsiden Prosjekter Konsekvensutredning masse

Konsekvensutredning massetak, Årdal


Årdal i Ryfylke er et dalføre med jordbruksmarker og vakkert kulturlandskap. Det har en unik sammensetning av både sand- og grusforekomster.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Oppdragsgiver/Byggherre: NorStone AS
Prosjektperiode: 2005 - 2045
Areal/Størrelse: 38 mill. tonn el. 18,6 mill. m²
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS avd. Noteby, Origo Miljø as, Sinus AS
Disse har meget høy kvalitet og regnes blant de beste i nasjonal og internasjonal sammenheng som tilslagsmateriale for betong.
Konsekvensutredningen gir en samlet vurdering av tiltakets virkning for samfunn, miljø og naturressurser. Særlig kulturminner og landskapsverdier blir negativt påvirket av uttakene. Terrenget senkes 50 m på det meste, og flere gårdsbruk flyttes. Arealene vil stort sett bli tilbakestilt som høyproduktiv landbruksjord. I arbeidet med landskapsverdier ble landskapsbildets verdi i de syv delområdene vurdert. Konsekvensene av tiltaket er visualisert med fotomontasjer fra aktuelle posisjoner for å synliggjøre fjern- og nærvirkning av uttakene. Det vises tre faser; dagen situasjon, uttaksfase og tilbakelagt landskap etter ca fem år.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape