Du er her: Forsiden Prosjekter Kompaktbyen Kongsberg

Kompaktbyen Kongsberg


Teknologibyen Kongsberg vokser og skal fortettes med opptil 3000 byboliger i sentrumskjernen de neste 30 åra.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Kongsberg sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Kongsberg kommune
Prosjektperiode: 2006-2009
Areal/Størrelse: 3000 nye boliger, 11 km nye gater, 170 mål elvepark
Kostnad inkl mva: 1,5 milliarder kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Arkitekt: Siv.ark. Per-Olav Hagen, Prinsen arkitektur

1) Kompaktbyen Kongsberg 2040 Teknologibyen Kongsberg vokser og skal fortettes med opptil 3000 byboliger i sentrumskjernen de neste 30 åra. Folketallet i bykjernen vil stige fra dagens 1000 til ca. 7000, som tilsvarer omtrent innbyggertallet byen hadde i 1770. Planen er et alternativ til den tradisjonelle, bilbaserte feltutbyggingen i åsene.

2) Badeby ved Numedalslågen Lågen er det logiske og ordnende elementet. En sammenhengende elvepark med promenade og aktiviteter skal forvandle den stille byen om til en aktiv elveby.
3) Fra bymotorvei til miljøgate
Et sammenhengende nytt gatenett introduserer offentlighet. 3000 nye gatetrær skal plantes for å skape et grønt og levende byliv for det 21. århundre.
Foto:Dronninga landskap AS og Prinsen arkitektur (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape