Du er her: Forsiden Prosjekter Kollektivfelt FV44 Hillevåg

Kollektivfelt FV44 Hillevåg


Eksisterende fylkesveg 44 i Stavanger sentrum er utvidet til firefelts vei. Kollektivfeltene er midtstilte og adskilt fra øvrige vegbaner med rabatter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Stavanger sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2009-2010
Areal/Størrelse: 800 m
Prosjektansvarlig: Kristoffer Dørheim, ingeniør
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Målfrid Takle Folkvord MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen og Nina Karlsø MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (RIVeg, RIVa, RIB, landskap, arkitektur)
Entreprenør: T Stange-land Maskin AS
Anleggsgartner: T Stange-land Maskin AS
Underleverandører: NCC
Samarbeidspartnere: Stavanger kommune
Ide og initiativtaker: Statens vegvesen
Prosjektgruppe: Statens vegvesen, Stavanger kommune, Asplan Viak AS
Finansieringskilde/sponsor: Bompengeringen på Nord-Jæren

Som prøveprosjekt er ett kryss anlagt som signalregulert rundkjøring, der busser passerer gjennom sentraløya. Ledninger og kabler er plassert utenfor kollektivfeltet, for eventuell enkel omlegging til bybane.
Formingsgrepet er et sterkt, grønt innslag med doble trerekker. Strekningen ligger i trehusbyen, med strenge krav til integrert støyskjerming. I samarbeid med byantikvaren er  det valgt gråbeiset treverk og enkle skjermer i glass. Integrerte espalier og klatreplanter skal bidra til ytterligere forgrønning av gateløpet. Anlegget preges av robust materialbruk som fungerer godt i bymiljøet.

Foto:Randi Thomsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape