Du er her: Forsiden Prosjekter Kirkebygden skole

Kirkebygden skole


Eksisterende barneskole er utvidet med nytt bygg i en etasje. Skolen ligger på en knaus i et skogholt.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Fredrikstad
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Kirkebygden, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Våler kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2007
Areal/Størrelse: Ca. 13 daa
Prosjektansvarlig: Rune Skarstein MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Liv Marie Bodal MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI - VVA
Entreprenør: Mikalsen og Sønner AS
Arkitekt: Moelven
Plassering av bygget, veier og utearealer er gjort med fokus på tilpasning til eksisterende terreng. Bevaring av skogsområder, utnyttelse av nivåforskjeller og tilgjengelighet for alle er vektlagt for å skape et enkelt skoleanlegg med gode lekearealer. Hovedelementer i skolegården er et amfi i granitt, basketballbane, fugleredehuske, utegrill, fotballløkke og uteklasserom i en lysning i skogen. Kraftige utemøbler som innbyr til lek, som «marshmallowsbenken», er skulpturelle virkemidler i skolegården.
Foto:Liv Marie Bodal (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape