Du er her: Forsiden Prosjekter Jarfjord grensestasjon

Jarfjord grensestasjon


Jarfjord grensestasjon er den siste av to nye grensestasjoner langs grensen mot Russland. A-lab vant i 2010 arkitektkonkurransen for begge grensestasjonene. VERTE landskap-arkitektur har vært ansvarlig landskapsarkitekt gjennom hele prosjektet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Sør-Varanger, Finnmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Forsvarsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2012-2016
Areal/Størrelse: 6000 m2
Kostnad inkl mva: 12,5 mill. kr
Prosjektansvarlig: VERTE landskap - arkitektur AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Robert Paal
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS
Entreprenør: Consto AS
Anleggsgartner: Oscar Sundquist AS
Kunstner: Josefine Lyche
Arkitekt: A-lab AS
Priser i konkurranser: 1.premie i arkitekt­konkurranse, 2010

Anlegget ligger på en langstrakt terrenghylle mellom en kolle og et vann, med lavvokst bjørkeskog som omkranser anlegget. Landskapet er formet for å skape en skånsom overgang til omkringliggende naturlandskap. Entreprenøren har forholdt seg til en absolutt inngrepsgrense. Utenfor denne er naturlig lyngdekke, busker og trær bevart. For det øvrige anlegget er prinsippene for naturlig revegetering fulgt, slik at frømateriale som finnes på stedet vil etablere seg på nytt.

Hovedfunksjonene i bygget er organisert rundt et indre gårdsrom, og eksteriøret er kledt i mørkt treverk. Bygget går over to plan. Et stort, samlende tak definerer uterommet og knytter bygningene sammen. Det indre gårdsrommet har fått en robust betongterrasse som følger fasaden. Plassgulvet har steinbelegg i gråtoner inspirert av kamuflasjemønster. Sammen med de grønne fargepanelene på veggene gir dette en klimaskjermet og fin ramme for sosiale aktiviteter.

 

 

Foto:VERTE landskap - arkitektur AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape