Du er her: Forsiden Prosjekter IKEA Varehus, Bergen

IKEA Varehus, Bergen

- Forslag til lokalisering på Nyborg

For flere oppdragsgivere er analyser av tomter og konsekvenser av ulik lokalisering i by og tettsteder viktige momenter å få klarhet i. Statens vegvesen, kommuner og institusjonelle foretaker viktige oppdragsgivere. Oppgavene er komplekse og krever ofte samarbeid med andre fag og samarbeidende firma som er spesialister på natur- og miljøfag, trafikk, akustikk, kommunikasjon og visuell presentasjon.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Arkitektkontoret ABO A/S
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Oppdragsgiver/Byggherre: IKEA
Areal/Størrelse: 120 daa + del av motorveg E 16/ 39: 50 daa
Rådgivere/konsulenter: Arkitektkontoret ABO A/S
Annet: Illustrasjoner: Arkitektkontoret ABO A/S, Mir Visuals® datamodeller og Bernt Kristiansen digital redigering og klargjøring for trykking
Lokalisering av nytt IKEA varehus i Bergen er et typisk næringsprosjekt som har stor nytte av denne typen analyse. IKEA sitt Bergensprosjekt ligger på Nyborg i Åsene. Tomta er en av 23 undersøkte tomter i regionen. Bruk av området har utløst innsigelser fra overordnet planmyndighet og prosjektet skal til mekling i september 2005.
Foto:Arkitektkontoret ABO A/S, Mir Visuals® datamodeller og Bernt Kristiansen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape