Du er her: Forsiden Prosjekter Hovedlager for Coop Norge AS

Hovedlager for Coop Norge AS


Når trailerne om et tiår eller to skal levere eller hente varer på Coops nye hovedlager ved Garder­moen, har naturen overtatt i alle ytre områder - igjen! Coops nye hovedlager på Østlandet er et digert nærings­bygg med en grunnflate på 51 000 m². Tomta langs E6 er på totalt 192 dekar med 71 daa kjøre- og parkeringsareal og 70 daa grøntområder.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Ullensaker, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Coop Norge SA
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2010-2014
Areal/Størrelse: 192 daa
Prosjektansvarlig: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Knut Hallgeir Wik MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jon-Olav Haugstulen og Robert Norris, begge MNLA
Entreprenør: GSE Norway AS
Anleggsgartner: Nordby Maskin AS
Arkitekt: AK83 Arkitekter A/S og Arkitektene Astrup og Hellern AS
Annet: Foto: Tove Lauluten

Området for Gardermoen Næringspark har svært verdifulle sandforekomster i grunnen. De driv­verdige massene ble fjernet før bygging. Dette medfører at tomta ble liggende nedsenket i forhold til veianlegget. Før hele næringsparken er utbygd og et sammenhengende overvannsystem for oppsamling er på plass, må de enkelte eiendommene fordrøye og infiltrere alt overvann på egne arealer. Ved store nedbørsmengder er det tilrettelagt for oppsamling av alt overvann i inntil 3 m dype dammer.

Det ytre grøntanlegget, som omfatter alt av skråninger og områder for oppsamling av overvann, opparbeides som grasbakke og det tilrettelegges for naturlig innvandring av lokale arter over tid. Arealene nærmest bygget vil bli klippet og flatene er beplantet med grupper av lokale treslag. Fra parkerin­gen og opp til hovedinngangen er det plantet en rekke furutrær.

Foto: Selv lupinene har vandret inn her. Foto: Tove Lauluten (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape