Du er her: Forsiden Prosjekter Hovedkontor COWI Norge

Hovedkontor COWI Norge


Portalbygget på Hasle er oppført som passivhus i energi­klasse A og både bygget og uteanlegget er miljøklassifisert etter BREEAM-NOR Excellent standard. Ved utarbeiding av landskapsplanen og ved landskapsprosjekteringen er valg av bæredyktige materialer og vegetasjon gjennomført.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Oslo, Hasle
Oppdragsgiver/Byggherre: HasleLinje AS
Byggeår/Ferdigstilt: Våren 2016
Prosjektperiode: 2014–2016
Areal/Størrelse: 13 500 BRA/16 000 m2 
Kostnad inkl mva: 294 mill. kr 
Prosjektansvarlig: Kathrine Strøm
Ansvarlig landskapsarkitekt: Askild H. Nilsen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Askild H. Nilsen og Margit Vinjerui Christenson, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI AS
Entreprenør: AF Gruppen Norge AS
Anleggsgartner: Uteanlegg AS
Arkitekt: LOF arkitekter. Interiørarkitekt: Metropolis arkitektur & design AS
Ide og initiativtaker: Höegh Eiendom AS
Annet: Fotograf: COWI v/Emilie Dahl Gullberg

På bakkeplan er det brukt kvalitetsmaterialer med kantstein av granitt, inngangsparti med granittbelegg og tråkkheller gjennom plantefelt. Ved øvre inngangsparti ligger et granittbelegg og plantekasser med ulike grasarter. Variasjon i artsutvalget vil sikre et frodig anlegg selv ved utgang av enkelte arter. Det er gress, stauder og surjordsbed, samt blomster, trær og bærbusker som kan nytes ved lunsjbordene utenfor kantinen.

Fra byggets terrasse i 3. etasje kan du se ned på sedumtaket som er omkranset av resirkulert, tromlet glass i en buktende form. Glasset spiller i lyset og er en sterk kontrast til fasadens mørke farge. Sedumtaket har flere insekthotell; de skal ivareta overvintring av insekter, som i sesongen skal sørge for pollinering av anleggets vekster. Overvann i anlegget ledes til en oppsamlingsdam for lokal fordrøyning. På øvre nivå ledes overvann til regnbed. Takvannet fordrøyes på sedum. Ledelinjer, sluk og slukrister er utført i cortenstål. 

 

The facilities are certified as Excellent by the BREEAM-NOR standard. COWI has engineered the landscape design. The main focus is sustainability. Stormwater is lead to a pond to ensure local infiltration. The water from the roofs is infiltrated and delayed by a sedum roof. 

 

Foto:COWI v/Emilie Dahl Gullberg. Frodig gressbed ved inngangspartiet og en liten snarvei  på tråkkheller av granitt. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape