Du er her: Forsiden Prosjekter Horten videregående skole 

Horten videregående skole 


Skoletomten grenser til store grøntområder som Lystlunden park og Horten kirkegård. Ved å plassere skolebygget på tomtens nordlige del, blir parkområdene en integrert del av skolens uteområde.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Beliggenhet: Horten, Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Vestfold fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: Konkurranseprosjekt
Prosjektperiode: 2015–2019
Areal/Størrelse: 14 daa, bygg 3 960 m2
Kostnad inkl mva: 458 mill. kr
Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Suzanne Roth MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Suzanne Roth MNLA og landskapsarkitekt Christian Reinsborg, landskapsingeniør Ivar F. Nielsen 
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS: økologi
Entreprenør: Veidekke AS
Arkitekt: LINK arkitektur 
Priser i konkurranser: 1. premie
Annet: Illustrasjoner: LINK arkitektur, Brick Visual

Dette grepet trekker parken inn mot bygget og skaper en sterk tilhørighet til de grønne omgivelsene rundt skolen. Ideen konkretiseres ved å videreføre de buktende stiene fra parken fram til skolen og videre gjennom bygget – der skolens hjerte dannes.

Skolens parkområde blir en frodig oase, med landskapet i en terrassering som skaper rom til diverse typer opphold og aktiviteter. Det er foreslått et skjermet uteareal til elever med spesielle behov, der de får gode muligheter til opphold og aktivitet. Det er lagt til rette for regnbed som fordrøyer overflatevann, og beplantning som styrker stedets økologiske verdi.

Nye Horten videregående skole har planlagt skolestart 2019, og får plass til 1200 elever. Prosjektet ble vunnet gjennom konkurranse i skisse- og for­prosjektfase. Prosjektet har høye ambisjoner innen arkitektur, 
miljø og pedagogikk/logistikk, og skal sertifiseres etter miljø­standarden BREEAM NOR Outstanding. 

 

The concept for the new highschool, opening in 2019, connects inside with outdoors by pulling the park into the building, while achieving BREEAM-NOR Outstanding certification. A terraced landscape merges with the existing park, while a sheltered area is provided for special needs students to be engaged outdoors.

 

Foto:Illustrasjoner: LINK arkitektur, Brick Visual (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape